van AU naar WAUW

YouTube video sermon

Preek van zondag 15 september
Handelingen 20
Errata: ik spreek van Handelingen 3 voor we naar Hand.20 gaan maar dat moet Handelingen 9:3 zijn!