Month: May 2017

TRANSFORMATIE

TRANSFORMATIE

Het laatste boek dat ik in handen kreeg en begon te lezen is “Transformation” van Ed Silvoso.
Broeder Silvoso schrijft in dit boek: “To see what we have never seen, we must do what we have never done, 
or else we will continue to see what we always see.” Dit betekent “Om getuige te zijn van wat we nog nooit gezien hebben, moeten we doen wat we nog nooit gedaan hebben, of anders blijven we die dingen zien die we altijd al gezien hebben.

Is dit de uitdaging is van de hedendaagse Kerk? Sommige aanpakken zullen we in vraag moeten durven stellen. Willen we nieuwe, frisse resultaten zien, dan zullen we dit op een eigentijdse, frisse en relevante manier moeten aanpakken!

Durven we dromen van een Kerk zoals in de dagen van weleer? Een Kerk die niet enkel samenkomt in een gebouw, maar een Kerk die zich onder de mensen bevindt. Een Kerk die een transformatie veroorzaakt in de samenleving (overheid, onderwijs, zakenwereld). Handelingen 17:6 laat ons proeven van de impact die de eerste christenen hadden op hun samenleving, “Dezen, die de wereld (samenleving) in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen.