Month: February 2017

Een gedachte (of twee) over “LEIDERSCHAP”

Een gedachte (of twee) over “LEIDERSCHAP”

Leiderschap: iedereen ervaart het aan den lijve, of ervaart het gemis ervan. De media bombardeert ons met nieuws van een nieuwe aanslag, economische crisis, politieke spelletjes en moreel verval. Kerkbezoek gaat achteruit en christelijke waarden worden openlijk belachelijk gemaakt. “Would-be” leiders bekritiseren heftig de leiders in functie en verzekeren het publiek/de kerkgangers dat zij, indien ze de kans zouden krijgen, het veel beter zouden doen. In dergelijke omstandigheden leiding geven, is een angstaanjagende zaak! Terwijl er boeken vol geschreven zijn over het onderwerp, bestaat er nog steeds geen consensus over wat leiderschap nu precies is. Christelijke leiders dragen de extra last met zich mee dat ze niet alleen vrezen hun gemeenteleden tekort doen maar ook God teleur te stellen.  Ze voelen zich schuldig en angstig. Schuldig omwille van het gebrek aan geloof om hun organisatie vooruit te sturen en angstig omwille het feit dat die nieuwe toestand evenzeer  onsuccesvol zou kunnen zijn. Is er wel hoop voor die christelijke leiders die de volle vervulling niet ervaren of de plannen die God voor hen heeft niet bereiken? Als er iets is wat de hedendaagse christelijke leider kan revolutioneren, is het wel het begrijpen van Gods ontwerp voor hen die Hij geroepen heeft.

Zoals elk segment van de samenleving heeft ook de kerk onder een ‘leiderschapsdroogte’ geleden. Jezus waarschuwde zijn volgelingen voor valse profeten die zouden opstaan en velen zouden verleiden (Matt.24:11), maar wie kon de stroom van “would-be” geestelijke leiders die vandaag onze kerken overstromen met hun boeken en profetieën, luid schreeuwend op zoek naar volgelingen, voorzien hebben? Het verwondert me nog meer dat ernstige mensen zulke waanvoorstellingen nalopen. Wat is het toch dat mensen dergelijke zelfbenoemde geestelijke leiders doet achterna lopen? Zou het kunnen dat er zo een enorm vacuüm is van echte leiders dat zelfbenoemde kwakzalvers een hongerige markt volgelingen vinden die op zoek is naar iemand die de kwaliteit van hun leven belooft te verbeteren? De kerk, wil zij in de toekomst nog gedijen, zal zich moeten buigen en bezinnen over de volgende drie zaken: (1) gemis aan effectief leiderschap (2) religieus consumentengedrag (3) oppositie vanuit de samenleving.

De Regel van Vijf

De Regel van Vijf

De ‘Regel van Vijf’ is een handig principe dat kan leiden tot een succesvol leven. Aan het begin van het jaar hebben we allemaal goede voornemens gemaakt. Maar ondertussen zijn die allemaal al weer vergeten. Waarom? Omdat de regel van vijf ons duidelijk maakt dat het weinig zin heeft om grote plannen te maken indien we niet elke ‘iets doen‘ dat naar het verwezenlijken van die plannen leidt.

Spreuken 17:24 zegt dat een intelligent mens zich concentreert op verstandige acties terwijl een dwaas in alle richtingen vertrekt. Kies voor jezelf dit jaar vijf eenvoudige activiteiten die je elke dag nauwgezet zult doen en je leven zal er binnenkort heel anders uitzien.

De Regel van Vijf is een vijfdelige preekserie die je op deze site kan beluisteren.